пʼятниця, 11 лютого 2022 р.

 

До уваги представників громадських організацій у сфері культури

Іршавської територіальної громади!

 

У зв’язку з оголошенням відділом освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради конкурсів на заміщення вакантних посад директора комунального закладу „Іршавський міський будинок культури” Іршавської міської ради Закарпатської області та директора комунального закладу „Публічна бібліотека” Іршавської міської ради Закарпатської області, просимо Вас долучитися до участі у роботі конкурсної комісії з добору керівників цих закладів.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури відділу освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, який шляхом жеребкування визначить трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Жеребкування буде проводитися 22 лютого 2021 року, у разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій. Місце проведення жеребкування: м. Іршава, площа Народна, 2 (мала зала  засідань Іршавської міської ради).

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур просимо до 15.00 21 лютого 2022 року надати до відділу освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради (площа Народна, 2, e-mail: info@irshava-osvita.gov.ua) на паперових та електронних носіях наступні документи:

         1) супровідний лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До супровідного листа додаються: заява за формою, наведеною у додатку 1 до Положення про проведення конкурсу, та анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою, наведеною у додатку 2 до Положення про проведення конкурсу.

         Відповідальність за достовірність поданих даних несуть кандидат і громадська організація, що рекомендує кандидатуру для включення до складу конкурсної комісії.

Кандидатури, подані від громадської організації у сфері культури, функціональне спрямування якої не відповідає напрямкам діяльності закладу культури, в якому буде проводитись конкурсний добір, до участі у жеребкуванні не допускаються.

Членами конкурсної комісії з добору керівників закладів культури Іршавської територіальної громади можуть бути:

1) незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

2) члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;

3) члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

3) є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

4) є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Контактна особа для надання довідок: Ольга ГАЛАС, головний спеціаліст відділу освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради, тел. 0506915998.

 

 

Начальник відділу освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту

Іршавської міської ради

Єлизавета ЯЦКАНИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвер, 10 лютого 2022 р.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу „Іршавський міський будинок"

                                       ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади
директора комунального закладу „Іршавський міський будинок"
культури” Іршавської міської ради Закарпатської області
Вiдповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, статей 21,21 1 , 21 2 , 21 3 , 21 4 , 21 5 Закону України „Про культуру”,
Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів
культури” від 28.01.2016 року № 955-VIII, наказу Міністерства культури
України від 31.05.2016 №380 „Про затвердження Положення про формування
складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного
добору на посаду керівника державного закладу культури, що належать до
сфери управління Міністерства культури України”, рiшення шостої сесії VІІІ
скликання Іршавської міської ради вiд 8 червня 2021 № 741 „Про затвердження
Положення про проведення конкурсу на заміщення посади керівника
комунального закладу культури Іршавської міської ради Закарпатської
областi”, на підставі наказу відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї,
молоді та спорту Іршавської міської ради від 09.02.2022 № 37, враховуючи
наявність вакантної посади директора Іршавського міського будинку культури
Іршавської міської ради Закарпатської області, з метою публiчного i прозорого
добору кандидатури на вакантну посаду директора, відділ освіти, охорони
здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального
закладу „Іршавський міський будинок культури” Іршавської міської ради
Закарпатської області
Найменування закладу
культури:

Комунальний заклад „Іршавський міський
будинок культури Іршавської міської ради
Закарпатської області

Місцезнаходження
закладу культури:

90100 м. Іршава, площа Народна, 1
Хустський район, Закарпатська область

Назва посади, на яку
оголошується конкурс, та
умови оплати праці:

Директор
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії
встановлюються згідно з контрактом,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами);
наказу Міністерства культури і туризму України
від 18.10.2005 № 745 „Про впорядкування умов
оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки” (зі змінами).

Дата початку приймання
документів:

Документи приймаються секретарем конкурсної
комісії з 10 лютого 2022 року по 11 березня
2022 року (включно) до 17.00.

Дата початку
формування конкурсної
комісії:

11 лютого 2022 року

Кваліфікаційні вимоги
до керівника закладу
культури:

Керівником комунального закладу культури
може бути особа, яка має вищу освіту, стаж
роботи у сфері культури не менше трьох років,
володіє державною мовою та здатна за своїми
діловими і моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Керівником комунального закладу культури не
може бути призначена особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її
дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така
судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку, або на яку
протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення;
є близькою особою або членом сім’ї
керівників органу управління.

Умови та строки
проведення конкурсного
добору:

Конкурсний добір керівника комунального
закладу культури складається з таких етапів:
оголошення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу культури;
формування складу конкурсної комісії;
подання документів кандидатами на посаду
керівника комунального закладу культури;
добір кандидатів на посаду керівника
комунального закладу культури;
призначення органом управління керівника
комунального закладу культури.
На першому засіданні 21 березня 2022 року о
10.00 конкурсна комісія розглядає документи,
подані кандидатами на посаду керівника
комунального закладу культури, на
відповідність кваліфікаційним вимогам.
На другому засіданні 21 березня 2022 року о
13.00 конкурсна комісія проводить співбесіду з
кандидатами, під час якої заслуховує публічні
презентації проектів програм розвитку закладу
культури на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про
визначення переможця конкурсу шляхом
голосування та оприлюднює його на офіційному
веб-сайті органу управління.

Адреса, за якою
приймаються документи:

90100, м. Іршава, площа Народна, 2, кабінет
14.
Перелік документів, що
подаються для участі в
конкурсі:

Особа, яка бере участь у конкурс, упродовж 30
днів з дня оголошення конкурсу подає такі
документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди
на обробку персональних даних відповідно до
Закону «Про захист персональних даних»;
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по
батькові, число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомість про
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття),
місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти чи
іншого засобу зв’язку, відомості про наявність
чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, копії
документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Перелік зазначених документів є вичерпним.
Особа може надати інші документи, які, на її
думку, підтверджують її професійні чи моральні
якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за
достовірність поданої інформації.

Контактний номер
телефону та адреса
електронної пошти для
довідок з питань
проведення конкурсу

Ольга ГАЛАС
Номер тел. 0967967814
Електронна пошта:
info@irshava-osvita.gov.ua 

пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

"До нашої родини прийшов Миколай на гостини"
20 грудня у районному будинку культури відбулося святкування Дня Святого Миколая.    З особливим нетерпінням чекають діти свята, бо саме цього дня Святий Миколай приходить до кожної дитини і дарує  свій дарунок. Особливо очікуване це свято для тих діток, кому  потрібна особлива увага та турбота.  В День Святого Миколая не оминули увагою дітлахів, які  позбавлені батьківського піклування, дітей, які виховуються у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу, сиріт, а також дітей, які виховуються у багатодітних родинах. Подарунки отримали діти учасників АТО, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, переможці міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалів-конкурсів.   Привітали присутніх із казковим святом дитинства голова районної ради Віктор Симканинець, голова райдержадміністрації Олександр Горін та  начальник відділу культури і туризму Олена Ісак. Побажали діточкам здоров’я, приємних подарунків, веселих зимніх свят, здійснення мрій, успіхів у житті.   Після на учасників і гостей заходу чекав святковий концерт.11 грудня 2018 року   у м. Києві проходив Всеукраїнський фестиваль творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви  життя». Переможці першого етапу відбіркового  фестивалю приймали участь  в гала – концерті,  який проводився в Українському домі м. Київ.  У фестивалі участь прийняли  від Закарпатської області  зразковий музично-драматичний театр «Пролісок» (режисер-постановник театру - Василь Філеш, художник-живописець член народного об’єднання художників та майстрів народної творчості «Колорит Боржави»  Іршавського РБК - Іван  Чепа)  та ансамбль «Парасолька» Тячівського   соціально-реабілітайційного центру для осіб з інвалідністю,  керівник Наталія Бокоч.  Учасники зразковий музично-драматичний театр «Пролісок»  представили виставу - українську  народну казку «Коза-дереза», у виконанні дійових осіб  Лівак Злата (Коза),  Галаджі Яна    (Лисиця), Дешко Тетяна (Заєць), Вознюк Ангеліна  (Рак), Лелітко Михайло (Вовк), Гіга Василь (Ведмідь). Окрасою гала-концерту був виступ Злати Лівак з піснею «Лиш повір ти»  та Василя Гіги «Пісня про маму».
 Всі учасники гала-концерту нагороджені Дипломами за участь у Всеукраїнському фестивалі творчості  осіб з обмеженими фізичними можливостями «Барви життя» за підписом Міністра культури Євгена Нищука.
              
середа, 5 грудня 2018 р.


30 листопада 2018 року на базі районного будинку культури проведено районний  семінар клубних працівників  «Робота закладів культури району з людьми з обмеженими фізичними можливостями».
 Відкрила семінар  начальник відділу культури у туризму Олена Ісак, яка наголосила, що закладами культури району проводиться робота з людьми з обмеженими фізичними можливостями.
Напередодні Міжнародного дня інвалідів, у районному  будинку культури проводиться вже V фестиваль творчих осіб «Повір у себе», який започаткований ще в 2014 році.
Фестиваль збирає  талановитих людей, на  долю яких випали нелегкі випробування, однак долаючи труднощі, вони проявляють виняткову силу духу і непохитну віру в життя: малюють, вишивають, співають, пишуть вірші, грають на музичних інструментах, танцюють, грають у виставах і є прикладом для багатьох.
Кожного року творчі особистості району приймають участь у відбірковому  Всеукраїнському фестивалі «Барви життя»  м. Ужгород  де отримують призові місця. В 2018 році  Іршава виборола 3  перші місця, 1 друге,  дві   3-ті.
2017 році у Всеукраїнському фестивалі «Барви життя» в м. Київ, який проходив у Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» прийняли участь  Іван Чепа (с. Ільниця), вушивальниця Іляна  Войнарович (м. Іршава),  та сопілкар  Оксана Зейкан (с. Імстичево) Зразковий музично-драматичний театр «Пролісок» 11 грудня 2018 року прийматиме участь у гала-концерті Всеукраїнського фестивалю людей з інвалідністю (м. Київ).
 Заступник начальника управління соціального захисту населення в Іршавському  районі - Ганна Горянська розповіла про роботу управління соціального захисту населення району по наданню пільг, гарантій та компенсацій особам з інвалідністю і запросила клубних працівників допомагати інвалідам у зверненнях до їхнього управління.
Буряс Юрійдиректор місцевого центру позашкільної освіти, організатор благодійної акції «Розтопи своє серцедопоможемо дітям разом»  розповів про мету та втілення в життя даного проекту.
Про форми і методи культурно – дозвіллєвої роботи серед осіб з інвалідністю говорила провідний методист районного будинку культури Філеш Любов.
Клубні працівники району були присутні на V районному фестивалі «Повір у себе»  творчих особистостей з обмеженими фізичними можливостями.

У РАЙОНІ ПРОЙШОВ V-Й РАЙОННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ «ПОВІР У СЕБЕ»

30 листопада, у виставковій залі районного  будинку культури в рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів, відбувся V-й районний фестиваль творчих людей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе».
Фестиваль присвячений талановитим людям, які малюють, вишивають, співають, танцюють, пишуть вірші, грають на музичних інструментах і є прикладом для багатьох.
На урочистий захід завітали керівник апарату Іршавської РДА Олег Козенюк, голова районної ради Віктор Симканинець, заступник голови районної ради Володимир Половка, начальник відділу культури та туризму Іршавської РДА Олена Ісак.
У своїх виступах гості фестивалю бажали учасникам творчої наснаги, бадьорості духу та міцного здоров’я і надалі залишатися прикладом безмежних людських можливостей та міцної сили волі.
 У фестивалі прийняли участь викладач Білківської дитячої школи мистецтв по класу баян Роберт Горзов, поетеса із с. Смологовиця Наталія Синетар та інші.
Під час заходу гості мали змогу ознайомитися з творчими доробками талановитих митців нашого району: з різьбою по дереву Василя Мелеша з села Лисичово, із художніми полотнами Івана Чепи з села Ільниця, який своє мистецтво репрезентував у музеї архітектури і побуту м. Ужгород.  Найпоширеніший з видів мистецтва у нашому краї – вишивку представила Іляна Войнарович м. Іршава,  Розпис по дереву Вікторія Капітан м. Іршава та талановиті учні образотворчого відділу Ільницької дитячої школи мистецтв Василь Світлик, Богдана Химинець (викл. Любов Матіко).У 2017 році Іван Чепа та Іляна Войнарович приймали участь у Всеукраїнському фестивалі «Барви життя» м. Київ, про їхні творчі доробки говорив голова народного об'єднання художників та майстрів народної творчості "Колорит Боржави"-Василь Філеш.
Впродовж фестивалю в залі панувала тепла атмосфера, глядачі отримали масу позитивних емоцій, а виконавці вкотре довели собі, що вони кращі з кращих.