четвер, 10 лютого 2022 р.

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального закладу „Іршавський міський будинок"

                                       ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади
директора комунального закладу „Іршавський міський будинок"
культури” Іршавської міської ради Закарпатської області
Вiдповідно до статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, статей 21,21 1 , 21 2 , 21 3 , 21 4 , 21 5 Закону України „Про культуру”,
Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної
процедури призначення керівників державних та комунальних закладів
культури” від 28.01.2016 року № 955-VIII, наказу Міністерства культури
України від 31.05.2016 №380 „Про затвердження Положення про формування
складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного
добору на посаду керівника державного закладу культури, що належать до
сфери управління Міністерства культури України”, рiшення шостої сесії VІІІ
скликання Іршавської міської ради вiд 8 червня 2021 № 741 „Про затвердження
Положення про проведення конкурсу на заміщення посади керівника
комунального закладу культури Іршавської міської ради Закарпатської
областi”, на підставі наказу відділу освіти, охорони здоров'я, культури, сім'ї,
молоді та спорту Іршавської міської ради від 09.02.2022 № 37, враховуючи
наявність вакантної посади директора Іршавського міського будинку культури
Іршавської міської ради Закарпатської області, з метою публiчного i прозорого
добору кандидатури на вакантну посаду директора, відділ освіти, охорони
здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту Іршавської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального
закладу „Іршавський міський будинок культури” Іршавської міської ради
Закарпатської області
Найменування закладу
культури:

Комунальний заклад „Іршавський міський
будинок культури Іршавської міської ради
Закарпатської області

Місцезнаходження
закладу культури:

90100 м. Іршава, площа Народна, 1
Хустський район, Закарпатська область

Назва посади, на яку
оголошується конкурс, та
умови оплати праці:

Директор
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії
встановлюються згідно з контрактом,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 30.08.2002 № 1298 „Про оплату
праці працівників на основі Єдиної тарифної
сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів та організацій
окремих галузей бюджетної сфери” (зі змінами);
наказу Міністерства культури і туризму України
від 18.10.2005 № 745 „Про впорядкування умов
оплати праці працівників культури на основі
Єдиної тарифної сітки” (зі змінами).

Дата початку приймання
документів:

Документи приймаються секретарем конкурсної
комісії з 10 лютого 2022 року по 11 березня
2022 року (включно) до 17.00.

Дата початку
формування конкурсної
комісії:

11 лютого 2022 року

Кваліфікаційні вимоги
до керівника закладу
культури:

Керівником комунального закладу культури
може бути особа, яка має вищу освіту, стаж
роботи у сфері культури не менше трьох років,
володіє державною мовою та здатна за своїми
діловими і моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем виконувати відповідні
посадові обов’язки.
Керівником комунального закладу культури не
може бути призначена особа, яка:
за рішенням суду визнана недієздатною або її
дієздатність обмежена;
має судимість за вчинення злочину, якщо така
судимість не погашена або не знята в
установленому законом порядку, або на яку
протягом останнього року накладалося
адміністративне стягнення за вчинення
корупційного правопорушення;
є близькою особою або членом сім’ї
керівників органу управління.

Умови та строки
проведення конкурсного
добору:

Конкурсний добір керівника комунального
закладу культури складається з таких етапів:
оголошення конкурсу на посаду керівника
комунального закладу культури;
формування складу конкурсної комісії;
подання документів кандидатами на посаду
керівника комунального закладу культури;
добір кандидатів на посаду керівника
комунального закладу культури;
призначення органом управління керівника
комунального закладу культури.
На першому засіданні 21 березня 2022 року о
10.00 конкурсна комісія розглядає документи,
подані кандидатами на посаду керівника
комунального закладу культури, на
відповідність кваліфікаційним вимогам.
На другому засіданні 21 березня 2022 року о
13.00 конкурсна комісія проводить співбесіду з
кандидатами, під час якої заслуховує публічні
презентації проектів програм розвитку закладу
культури на один і п’ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про
визначення переможця конкурсу шляхом
голосування та оприлюднює його на офіційному
веб-сайті органу управління.

Адреса, за якою
приймаються документи:

90100, м. Іршава, площа Народна, 2, кабінет
14.
Перелік документів, що
подаються для участі в
конкурсі:

Особа, яка бере участь у конкурс, упродовж 30
днів з дня оголошення конкурсу подає такі
документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди
на обробку персональних даних відповідно до
Закону «Про захист персональних даних»;
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по
батькові, число, місяць, рік і місце народження,
інформацію про громадянство, відомість про
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття),
місце роботи, громадську роботу (у тому числі
на виборних посадах), контактний номер
телефону та адресу електронної пошти чи
іншого засобу зв’язку, відомості про наявність
чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, копії
документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Перелік зазначених документів є вичерпним.
Особа може надати інші документи, які, на її
думку, підтверджують її професійні чи моральні
якості.
Особа, яка подає документи, відповідає за
достовірність поданої інформації.

Контактний номер
телефону та адреса
електронної пошти для
довідок з питань
проведення конкурсу

Ольга ГАЛАС
Номер тел. 0967967814
Електронна пошта:
info@irshava-osvita.gov.ua 

Немає коментарів:

Дописати коментар